Warunki zwrotu i wymiany towaru

Najważniejsze informacje o realizacji zwrotów.
Klient będący konsumentem ma możliwość dokonania zwrotu zakupionych towarów w terminie 14 dni od ich otrzymania. W celu dokonania zwrotu prosimy o wypełnienie formularza zawartego w Załączniku nr 2. Załącznik po wypełnieniu prosimy wysłać na adres poczty elektronicznej Sklepu i/lub dołączyć go zwracanego towaru i wysłać na adres Sklepu: Alpen-Sport, F. Chopina 8/9, 20-026 Lublin, tel. 815344645. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.

Najważniejsze informacje o realizacji wymiany.
Klient ma możliwość dokonania wymiany zakupionych towarów w terminie 30 dni od ich otrzymania. W celu dokonania wymiany prosimy o wypełnienie formularza zawartego w Załączniku nr 4. Załącznik po wypełnieniu prosimy wysłać na adres poczty elektronicznej Sklepu i/lub dołączyć go do wymienianego towaru i wysłać na adres Sklepu: Alpen-Sport, ul. F. Chopina 8/9, 20-026 Lublin, tel. 815344645. Klient ponosi bezpośrednie koszty wymiany towaru. Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem. Towary wymieniany Sklep wysyła do Klienta na koszt Klienta.

Warunki zwrotu i wymiany opisane są także w regulaminie sklepu.

Alpen-Sport - Sklep turystyczny © Copyright 2016 - Wykonanie nextry.pl