Załącznik nr 1. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy - format .pdf

Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Wzór oświadczenia o odstapieniu od umowy - format .doc
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - format .pdf

Załącznik nr 3. Wzór formularza zgłoszenia reklamacji.
Wzór formularza zgłoszenia reklamacji - format .pdf

Załącznik nr 4. Wzór formularza wymiany.
Wzór formularza wymiany - format .pdf

Zasady eksploatacji
Przepis eksploatacji, czyszczenia i konserwacji obuwia - format .pdf
Przepis eksploatacji, czyszczenia i konserwacji odzieży membranowej - format .pdf
Przepis eksploatacji, czyszczenia i konserwacji odzieży narciarskiej - format .pdf
Przepis eksploatacji, czyszczenia i konserwacji odzieży polarowej - format .pdf
Przepis eksploatacji, czyszczenia i konserwacji odzieży softshell i windbloc - format .pdf
Przepis eksploatacji, czyszczenia i konserwacji odzieży puchowej - format .pdf
Przepis eksploatacji, czyszczenia i konserwacji bielizny termicznej - format .pdf
Przepis eksploatacji, czyszczenia i konserwacji namiotów - format .pdf
Przepis eksploatacji, czyszczenia i konserwacji śpiworów - format .pdf
Przepis eksploatacji, czyszczenia i konserwacji plecaków - format .pdf

Alpen-Sport - Sklep turystyczny © Copyright 2016 - Wykonanie nextry.pl